วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มทร.อีสาน โดย นางสาวปณิธาน ทันจันทึก ตำแหน่งวิศวกร และนางปรียา เสมาภักดี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.rmuti.ac.th

More from my site