วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ นายธนวัฒน์​ พลอยโสภณ ที่ปรึกษาสภา มทร.อีสาน ​พร้อมทีมผู้บริหารและกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร​ นำโดย ผศ.ดร.เอนก​ เจริญภักดี​ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ ดร.ธนนันต์​ อยู่หว่าง​ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.นัฐวุฒิ​ ทิพย์โยธา​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ และ ผศ.ดร.ตินกร​ ภูวดิน​ ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน โดยการประสานงานของนายบุญช่วย​ น้อยสันเทียะ​ รองผู้ว่าราชการ​ จ.มุกดาหาร​ ให้เข้าพบ นายวีระชัย นาคมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่า​ราชการ​จังหวัดมุกดาหาร พร้อมร่วมหารือและรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจัดตั้ง มทร.อีสาน วิทยาเขตมุกดาหาร​ ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกมิติ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา : ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี

More from my site