มทร.อีสาน ผสานพลังร่วม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สพธอ. และอีก 3 มหาวิทยาลัย สร้างคนพาณิชย์เสริมเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 13 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน หารือ ส.อ.ท. สำรวจความเป็นไปได้ในการให้ มทร.อีสาน เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 พฤศจิกายน […]

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส่งมอบสื่อการเรียนสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน ร่วมแสดงความยินดี “นายวีระชัย นาคมาส” ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ มุกดาหาร

วันที่ 10 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน หารือ ตัวแทนของศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN ประเทศจีน พร้อมให้โควตาชาวจีนศึกษาต่อ ป.เอก กว่า 40 ราย

วันที่ 13 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน ขอรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเพิ่มอีก 2 หลักสูตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน […]