นักวิจัย มทร.อีสาน ในโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดนิทรรศการ “ชวนพี่ชมเมือง เมืองพิมาย” ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย หน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมายวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 นี้

นักวิจัย มทร.อีสาน และภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ร่วมกันจัดให้มีการแสดงของหมอเพลงโคราชแห่งเมืองพิมาย คุณตาสนั่น อาจศึก วัย 82 ปี ผู้คร่ำหวอดกับเพลงโคราชมาตั้งแต่อายุ 13 โดยเรียนกับครูดำริ แห่งบ้านพุดซา ครูสนั่นเกิดและเติบโตอยู่ที่บ้านสำโรงชัย ดอนแซะห่างจากตัวเมืองพิมายไป 7 กิโล ครูสนั่นเริ่มรับงานเพลงโคราชเป็นอาชีพเมื่ออายุได้ 17 ปี และได้รับจ้างร้องเพลงไปทุกที่ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังแต่งเพลงโคราชได้เองอีกด้วย วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 นี้ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย ครูสนั่นจะร้องเรื่องปาจิต อรพิม ต่อเนื่องตลอด 5 วัน เป็นตอน ๆ เริ่มต้น 17.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา : อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปแผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site