วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จัดอบรมโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ : หลักสูตรที่ 1 ด้านดิจิทัลระดับพื้นฐาน ในเขตพื้นพี่ภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี โดยวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน สำหรับในเขตพื้นที่อุดรธานี จัดอบรมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคุณประมวลศิลป์ ชันชาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิดการอบรม และมีการบรรยาย โดยคณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ทั้งนี้โครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ : หลักสูตรที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2563 ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site