นักวิจัย มทร.อีสาน ในโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ร่วมกับภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หลุมขุดค้นจำลองพิมายดำบ้านส่วยใน เปิดตัวในเทศกาลเที่ยวพิมาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งสืบเนื่องมากจากกิจกรรมร่วมก่อการออกแบบ ระหว่างนักวิจัยและชุมชน โดยเมื่อได้ผลสรุปรูปแบบการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนแล้ว สถาปนิกของโครงการทั้ง 4 ท่านจึงได้ร่วมกันจัดทำพิพิธภัณฑ์ขุมชนตามแบบดังกล่าว และนำมาเปิดตัวงในงานเทศกาลเที่ยวพิมายในปี 2563 นี้

ทั้งนี้ มทร.อีสาน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของการขุดค้นพิมายดำในชุมชน และวิถีชีวิตในชุมชน และร่วมสัมผัสบรรยากาศกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน เทศกาลเที่ยวพิมาย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา หรือสามารถติดตามชมบรรยากาศงานได้ที่เพจ PhimaiOldTown

จิตสุภาประหา /ข่าว
Rungsima Kullapat /ภาพ
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนเ้า

More from my site