วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมจัดงานสัมมนา Logistics Showcase’63 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาด้านโลจิสติกส์ โดยมีคุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ จำกัด (YPS Logistics) คุณนิตยาภรณ์ พลศรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ภก.ยศพัช เขียนสันเทียะ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเสวนาในหัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการ จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน Q Mark ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานนักจัดการโลจิสติกส์ โดยคุณชยพล ผู้พัฒน์ และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาทั้ง 3 คณะ รวมกว่า 30 ผลงาน ซึ่งมีนักศึกษาและผู้ประกอบการจากภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า