มทร.อีสาน ผนึก 3 ศาสตร์ “โลจิสติกส์” จัดงานสัมมนา Logistics Showcase’63 เสนอกลยุทธ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน หารือ MAGMA ประเทศไทย เตรียมจัดโครงการ MAGMA Academy พัฒนาทักษะการหล่อโลหะให้กับนักศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน […]