วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคุณกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ให้เกียรติร่วมเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร 1 ดิจิทัลพื้นฐาน (Digital Literacy) ในโครงการโมเดลพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ช ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 150 ท่าน นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ จะร่วมกับ มทร.อีสาน ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นนักไอทีในอนาคตต่อไป

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site