วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโลหะและโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง จำนวน 70 คน เข้าอบรมโครงการสัมมนาการใช้ความรู้ด้านการเชื่อมและอบชุบโลหะในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ณ โปรแกรมวิชาช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษาสามารถนำความสามารถเฉพาะทางนี้ไปต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการได้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน

More from my site