วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับประสานจากวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราช ให้เข้าช่วยสร้างหลังคาป้องกันเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องผ่าตัด ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพราชกุมาร สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นผู้จัดหางบประมาณในการจัดสร้างและควบคุมการก่อสร้างในครั้งนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน