วันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัย และชมรม มทร.อีสาน จัดงานราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “มรดกทางภาษา อารยธรรมชนเผ่า เล่าขานสายนที มูลมังมั่งมีวัฒนธรรมอีสาน” โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักศึกษา มทร.อีสาน และการประกวดนางนพมาศและหนุ่มราชมงคลอีสานอนุรักษ์ไทย 2563 รวมถึงมีการแสดงจากสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะสร้างสีสันความสนุกสนานตลอดทั้งงาน

สำหรับประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีไทยที่มีความงดงาม ซึ่งตามคติความเชื่อดั่งเดิมของชาวไทย การลอยกระทงนั้นเป็นการสักการะและขอขมาลาโทษต่อพระแม่คงคาและลอยสิ่งที่ไม่ดีไปกับกระทง โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมลอยกระทงภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และได้เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่นอีสานใต้ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มทร.อีสาน ได้นำทักษะความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์กระทงให้มีความสวยงาม สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยจุดเด่นสำคัญที่สร้างความแตกต่างจากงานลอยกระทงในพื้นที่อื่น ๆ คือ มทร.อีสาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ “กระทงยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางรวมกว่า 3 เมตร ภายในใส่ลูกเล่นแสงสีเสียงที่สร้างให้เกิดความน่าสนใจ ภายนอกออกแบบลวดลายด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ในทุกชิ้นงานมีการผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมความเชื่อของชาวไทยในภาคอีสานที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระทงยักษ์นี้สามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้จริง ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่สร้างความงดงามให้กับงานลอยกระทงที่ มทร.อีสาน ได้อย่างมากทีเดียว

นอกจากนี้แล้ว ภายในงานมีการประกวดกระทงเล็ก การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักศึกษา มทร.อีสาน การประกวดนางนพมาศและหนุ่มราชมงคลอีสานอนุรักษ์ไทย 2563 และการแสดงจากสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามไม่แพ้กัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวโคราชเข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา จำนวนมากกว่า 3,000 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

ขอขอบคุณภาพจากFBบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน

ชมภาพเพิ่มเติมที่ FB : PR club

More from my site