วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ และการสนับสนุนการเกษตรยุคใหม่ และการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ยังได้ร่วมชมนิทรรศการในบูธของ มทร.อีสาน อีกด้วย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site