มทร.อีสาน ร่วมมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ม.ดังในภาคอีสาน สนับสนุนการเกษตรยุคใหม่ และการผลิตเชิงพาณิชย์

วันที่ 31 ตุลาคม 256 […]

สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน นำผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ​SMEs ของมหาวิทยาลัย ร่วมจัดแสดงในงาน “NORTHEAST TECH THAILAND 20”

วันที่ 30 ตุลาคม 256 […]