วันที่ 30 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน เข้าร่วมจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านระบบรางในงาน “NORTHEAST TECH THAILAND 20” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายในงานมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม แหล่งรวมอุปกรณ์โรงงาน งานช่าง หุ่นยนต์แขนกล อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) เครื่องจักรอุตสหกรรมและสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน

More from my site