วันที่ 29 ตุลาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จำนวน 60 คน ได้ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านในอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้นักศึกษาได้เกี่ยวข้าวในพื้นที่นาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่านาข้าวบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ยังมีพื้นที่นาอีกมากที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ นักศึกษาจึงได้รวมมือกันเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหลืออยู่ เพื่อนำกลับไปให้ชาวบ้านได้นำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไป ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพระทองคำ อีกทั้งยังได้รับคำชื่นชมจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างมาก

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน