มทร.อีสาน ร่วมมือ ไมโครซอฟท์ วางระบบมหาวิทยาลัยสู่เส้นทาง “Digital Transformation” ในทุกมิติ

วันที่ 30 ตุลาคม 256 […]

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียรวมพลังสร้างหนังใหญ่ฉายในโรงภาพยนตร์ รับชมได้พร้อมกัน 7 พ.ย. นี้

สาขาเทคโนโลยีมัลติมี […]

มทร.อีสาน จัดประชุมแนวทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมลงพื้นที่วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 28 ตุลาคม 256 […]