วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผศ.วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรระบบราง มทร.อีสาน ได้ร่วมต้อนรับ พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสนำนักเรียนนายร้อยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาระบบราง โดยได้มีการลงพื้นที่ดูงานห้องปฏิบัติการด้านระบบรางและเยี่ยมชมชุดฝึกระบบรางที่สถาบันระบบราง ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site