วันที่ 20 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุวพัชร โสวภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่วางจำหน่ายในท้องตลาด (ND) จากเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 ThaiStar Packaging Award 2020 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้อง Convention Hall 203 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา

ที่มา : สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.อีสาน