วันที่ 23 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน โดย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.ภรณี หลาวทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน กว่า 200 คน เป็นผู้แทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.ปักธงชัย และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

โดยสิ่งของและเงินบริจาคนี้ มาจากการที่องค์การนักศึกษา สภาและสโมสรนักศึกษา 4 คณะ และวิทยาลัยนวัตกรรม ร่วมมือกันจัดโครงการ “มทร.อีสานรวมใจ สู้ภัยน้ำท่วม” โดยตั้งจุดรับบริจาคที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเงินบริจาค รวม 279,158 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภคอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสิ่งของบริจาคจากทาง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มาร่วมสมทบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมและจัดบรรจุเป็นถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบต่อไป

สำหรับการลงพื้นในครั้งนี้ทีมงาน มทร.อีสาน เข้าไปยังพื้นที่ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย โดยมี นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับและแนะนำพื้นที่ที่ มทร.อีสานจะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดต่อไป โดยได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยโดยตรงที่วัดโคกเกษม รวมถึงมีนักศึกษาจิตอาสาจากโปรแกรมวิชาช่างโยธา ร่วมกันสร้างสะพานไม้เข้าศาลาวัดโคกเกษม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ในการเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดอีกด้วย โดยนอกจากนี้ นายแสวง ตอบกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ได้นำ มทร.อีสาน ไปส่งมอบถุงยังชีพที่วัดศีรษะกระบือด้วย

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบสิ่งของที่ อ.ปักธงชัย แล้ว ทาง มทร.อีสาน ได้มุ่งหน้าต่อไปยัง อ.โชคชัย โดยได้มีการนำข้าวของถุงยังชีพไปสมทบกับมูลนิธิฮุก 31 โชคชัย ณ เทศบาลตำบลโชคชัย และบ้านหนองคล้า ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงไปบ้างแล้ว แต่ยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่น้ำท่วมขังและประชาชนยังได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง มทร.อีสาน ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงได้ใช้โอกาสนี้ตั้งจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกท่านได้ ซึ่งขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพตนเองและขอให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กลับมาเป็นปกติโดยเร็ววัน ทั้งนี้ มทร.อีสาน รวมถึงชาวโคราชและคนในประเทศ พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site