วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพูเพื่อถวายราชสักการะ ซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

More from my site