อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ THE 14TH INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW (IWIS 2020) Poland 2020

อาจารย์ และ นักศึกษา […]