วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ติณกร ภูวดิน หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน พร้อมกับอาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในการนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี เข้าวางพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) พร้อมนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประขาชนในจังหวัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียงกัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site