วันที่ 20 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมารับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีแผนสำเร็จการศึกษา รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยออยล์ “พนักงานประจำโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 และห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

สำหรับ “บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)“ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมสำเร็จรูปป้อนตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังขยายการลงทุนให้ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน เอทานอล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปทางท่อ และธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านพลังงาน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครงานเพิ่มเติม สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ธุรการสาขา & ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 36 มทร.อีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน