วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automatic System Learning Center)​” และการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน PLC-HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน รวมถึงผู้บริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟลคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ อาคาร 36 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ มทร.อีสานของเรา ได้มีโอกาสร่วมมือกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟลคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automatic System Learning Center)​ เพื่อยกระดับการศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัตินี้ ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สำหรับใช้ในการฝึกทักษะ จาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟลคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ฝึกทักษะ และสร้างความชำนาญให้แก่นักศึกษา มทร.อีสาน อีกทั้งใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Up-Skill และ Re-Skill ให้กับบุคลากรของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมภายนอกอีกด้วย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ที่ให้ผู้บริหารแต่ละคณะปรับการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่เน้นตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากได้เปิดศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันนี้ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรแรก การประยุกต์ใช้งาน PLC-HMI Mitsubishi ขั้นพื้นฐาน ให้กับกลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมกว่า 20 ราย อีกด้วยครับ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site