ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้บริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมา ในการใช้สำหรับดูแลฟื้นฟูสภาพและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเตียงด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ซึ่งทางศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีการลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 12 และ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา

More from my site