วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย คล้ายคลึง อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย การก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมงานสัมมนาปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และร่วมรับโล่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ร่วมกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย คล้ายคลึง กล่าวว่า มทร.อีสาน ได้จัดทำโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อการวิจัยยานยนต์ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) เพื่อส่งเสริมด้านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ลดมลภาวะและก้าวไปสู่ GREEN AND SMARY CITY ของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาสำหรับการตั้งจุดให้บริการอัดประจุไฟฟ้านั้นได้ผ่านการตรวจรับจากทางสมาคมและเปิดให้บริการชาร์จไฟฟรีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 2 ปี มีผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าได้เข้ามาใช้บริการชาร์จไฟที่สถานี มทร.อีสานอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งจากการให้บริการดังกล่าว นอกจากจะให้บริการชาร์จไฟฟรีแล้ว เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้วิจัยและพัฒนาในการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่านใด ที่มีความสนใจเข้ามาทดลองชาร์จไฟฟ้า สถานีตั้งอยู่ ที่ชั้น 1 อาคาร 18 วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยภายในสถานีมีเครื่องอัดประจุไฟฟ้า 2 เครื่อง คือ 1. เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (Quick Charge) 2.เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบช้า (Normal Charge) ซึ่งจะเปิดให้บริการชาร์จไฟฟรีถึงเดือน มกราคม 2564 ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย กล่าวทิ้งท้าย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย คล้ายคลึง

More from my site