วันที่ 13 ตุลาคม 2563 อาจารย์ธันยวรา อันอาตม์งาม รองหัวหน้าสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์จากสถาบันฯ ้้ข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำหรับ มทร.อีสาน ได้นำพวงมาลาดอกไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ร่วมวางในพิธี พร้อมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาโดยพร้อมเพรียงกัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน

More from my site