วันที่ 10 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ชมรมอาสาพัฒนา โดยมีอาจารย์ณัฐพล  ฐาตุจิรางค์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 240 คน เพื่อรับฟังการแนะนำชมรม แนะนำสมาชิกใหม่ชมรม การจัดกิจกรรมและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของชมรม แนวทางการปฏิบัติงานในชมรม  และปิดท้ายด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับสมาชิกใหม่ทุกคน โดยมี อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติร่วมรับขวัญสมาชิกใหม่ของชมรม  

สำหรับชมรมอาสาพัฒนา ก่อตั้งตั้งแต่ปีการศึกษา 2513 สมัยที่ยังเป็นวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นชมรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมนักศึกษาในลักษณะอาสาสมัครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร มีการออกค่าย ค่ายที่ 1 เป็นการจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดโตนด ต.หนองระเวียง ซึ่งเจ้าอาวาสคือ พระครูอนุกูลสิกขภูมิ (พระครูทองมาก อโสโก) ผู้ร่วมกับ ดร.ธนู แสวงศักดิ์ ผอ.วทอ. ในขณะนั้น รวบรวมที่ดินในพื้นที่ ต.หนองระเวียง จำนวน 2,500 ไร่ บริจาคให้กับวิทยาลัยเทคนิคภาตตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารในยุคต่อ ๆ มา จนถึงอธิการบดีท่านปัจจุบันคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้พัฒนาและจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

ก่อนเริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจากท่านภานุพันธ์ ชัยรัต ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ศิษย์เก่าช่างโยธา วทอ. ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมอาสาพัฒนา ตั้งแต่ค่ายที่ 1 และประธานค่ายที่ 2  ได้ให้เกียรติส่งคลิปเสียงมาให้กำลังใจสมาชิกค่ายที่ 50 ของชมรมอาสาพัฒนา มทร.อีสาน อีกทั้งยังกรุณาสนับสนุนเงินทุนออกค่ายอาสาพัฒนาค่ายที่ 50 จำนวน 10,000 บาท อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ชมรมอาสาพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน

More from my site