วันที่ 11 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางจันทนา เอี่ยมสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกฤษฎา วาลย์มนตรี บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษากองทุน กยศ. รวม 25 คน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ วัดใหม่สันติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 6 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งในวันนี้ที่วัดมีงานบุญ “กฐินสามัคคี” สร้างโบสถ์และสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท พิธีเททองหล่อฉัตรทองคำ 9 ชั้น โดยจิตอาสา มทร.อีสาน ได้ร่วมทำกิจกรรมช่วยงานบุญจัดเตรียมพื้นที่ การขนย้ายอาหารสำหรับการประกอบอาหารให้กับผู้เข้าร่วมทำบุญ พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งงานบุญในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ มีประชาชนเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก