วันที่ 10 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ธนโชติ ศิริรักษ์ หัวหน้าแผนกงานจิตอาสา อาจารย์สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น รองศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤษตาคม ดร.พลเทพ เวกสูงเนิน และนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด มทร.อีสาน จำนวน 50 คน ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับ งานบุญ “กฐินสามัคคี” สร้างโบสถ์และสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท พิธีเททองหล่อฉัตรทองคำ 9 ชั้น ซึ่งจัดในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยได้มีการทำกิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดอาคารที่จะใช้ประกอบพิธี ทำความสะอาดห้องน้ำ และเก็บกวาดกิ่งไม้ รอบๆ บริเวณที่จัดงาน ณ วัดใหม่สันติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 6 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม รวมถึงใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามันตลอดระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน

More from my site