วันที่ 9 ตุลาคม 2563 อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2 ห้องปฏิบัติการวิจัย ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ โอกาสนี้มีการมอบรางวัลสำหรับห้องปฏิบัติการปลอดภัย ตามมาตรฐานโครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) โดยห้องปฏิบัติการวิจัย จำนวน 2 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 2 ห้อง
ของสาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลระดับดี ซึ่งมี ดร.ภูษิตา คู่ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL สาขาเคมีประยุกต์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : สาขาเคมีประยุกต์ มทร.อีสาน

More from my site