วันที่ 9 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา เป็นประธานเปิด โครงการอบรม LINK Campus Cabling 2020 หัวข้อ “Network Switch Solution Infrastructure “ โดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้านสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึก 36 มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมกว่า 50 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างถ่องแท้พร้อมเทคนิคการทำ Work shop เข้าหัวสาย UTP (LAN) และวิธีการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splice) เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความเข้าใจเทคโนโลยีสายสัญญาณ ซึ่งเปรียบเสมือนทางด่วนข้อมูลที่รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในอนาคต

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site