วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จัดกิจกรรม “เกษตรตะโกรายร่วมใจพัฒนา ปลูกกัลปพฤกษ์รำลึกพระคุณพ่อ และกิจกรรม big cleaning day” ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาในสาขาร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกต้นกัลปพฤกษ์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการด้านการเกษตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสาขา อีกทั้งเป็นการสานสายใยให้เกิดความรักสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา: สาขาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มทร.อีสาน

More from my site