วันที่ 9 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ รองคณบดีคคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และทำความสะอาดวัด ณ วัดใหม่สันติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 6 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับ งานบุญ “กฐินสามัคคี” สร้างโบสถ์และสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท พิธีเททองหล่อฉัตรทองคำ 9 ชั้น ซึ่งจะจัดในวันที่ 11 ตุลาคม 2563

  จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน