จิตอาสา มทร.อีสาน ปลูกต้นไม้และทำความสะอาด ณ วัดใหม่สันติ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับ งานบุญ “กฐินสามัคคี” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 […]

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร. อีสาน ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้น ISO45001:2018

ศูนย์บริการวิชาการด้ […]

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัล จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต […]