วันที่ 7 ตุลาคม 2563 อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำวิทยาลัย ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการเข้าตรวจประเมินโปรแกรมช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง เพื่อขอรับจัดตั้งเป็นศูนย์รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรางรถไฟ ชั้น 3 และชั้น 4 ทั้งนี้จากการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผลปรากฎว่า ผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขของการจัดตั้งศูนย์รับรองด้านอาชีพรถไฟความเร็วสูง โดย มทร.อีสาน เป็นศูนย์รับรองบุคคลตามมาตตรฐานอาชีพด้านรถไฟความเร็วสูง แห่งที่ 3 ของประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียง 2 แห่ง คือ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ และ แอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน