วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลอีสาน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 507 คน ซึ่งได้ยอดโลหิตรวมทั้งสิ้น 403 ยูนิต

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site