วันที่ 6 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน โดย ผศ.ณรงค์ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ธนโชติ ศิริรักษ์ หัวหน้าแผนกงานจิตอาสา อาจารย์มงคล ด่านบำรุงตระกูล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมการผลิตและไฟฟ้า รวมกว่า 50 คน ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในวัด เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับ งานบุญ “กฐินสามัคคี” สร้างโบสถ์และสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท พิธีเททองหล่อฉัตรทองคำ 9 ชั้น ซึ่งจะจัดในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดใหม่สันติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 6 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน

More from my site