วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน เป็นผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน

More from my site