วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มทร อีสาน จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 25 รูป สืบสานพุทธประเพณีอันดีงาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดร.ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาครั้งแรกของ มทร อีสาน นครราชสีมา โดยเป็นการทำบุญตักบาตรปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างท่วมท้นยังความปราบปลื้มให้แก่ทุกฝ่ายที่ร่วมจัดงาน ซึ่งเป็นการร่วมสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน