มทร.อีสาน ร่วมมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ม.ดังในภาคอีสาน สนับสนุนการเกษตรยุคใหม่ และการผลิตเชิงพาณิชย์

วันที่ 31 ตุลาคม 256 […]

สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน นำผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ​SMEs ของมหาวิทยาลัย ร่วมจัดแสดงในงาน “NORTHEAST TECH THAILAND 20”

วันที่ 30 ตุลาคม 256 […]

มทร.อีสาน ร่วมมือ ไมโครซอฟท์ วางระบบมหาวิทยาลัยสู่เส้นทาง “Digital Transformation” ในทุกมิติ

วันที่ 30 ตุลาคม 256 […]

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียรวมพลังสร้างหนังใหญ่ฉายในโรงภาพยนตร์ รับชมได้พร้อมกัน 7 พ.ย. นี้

สาขาเทคโนโลยีมัลติมี […]

มทร.อีสาน จัดประชุมแนวทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมลงพื้นที่วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 28 ตุลาคม 256 […]