สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ สู่ทิศทางมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยกับโคราชเมืองไมซ์

วันที่ 28 กันยายน 25 […]

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ดร.ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิ […]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะการปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

วันที่ 26 – 27 […]