ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และทีมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดย ดร.อัญชลี บุปผามาลา ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสำนักงานบังคับคดีนครราชสีมา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นครราชสีมา ในโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน หัวข้อการตลาดออนไลน์สร้างโอกาสทางธุรกิจสินค้าเกษตร โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กว่า 50 ราย ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วยการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรผ่านระบบออนไลน์สร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรพื้นเมือง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site