นายกสภา มทร.อีสาน นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและหารือด้านการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อการศึกษา ร่วมกับ บ.หัวเว่ย (ประเทศไทย)

วันที่ 28 กันยายน 25 […]

อาจารย์ มทร.อีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายด้านการเกษตร UNTA แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้อง […]