วันที่ 25 กันยายน 2563 มทร.อีสาน ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวรายงาน ณ ห้องตะโกราย 1 อาคาร 35 มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 14.1.1 การอบรมการสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เข้าอบรมการสร้างภาพยนต์สั้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปื้ด ธนิตย์ จิตนุกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศไทย ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยหลังจากอบรมแล้วจะมีการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษาอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ /ภาพ

More from my site