มทร.อีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริการรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิ้ล ซี พลาส แอนด์ สตีล จำกัด เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

วันที่ 24 กันยายน 25 […]

มทร.อีสาน หารือ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง เตรียมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดต้นแบบ รองรับเส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบรางของไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด […]