วันที่ 22 กันยายน 2563 ผศ.ดร.วสันต์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน นำทีมอาจารย์ของสถาบัน ศึกษาดูงาน บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เกี่ยวกับโครงการที่ทางบริษัทดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง รวมถึงด้านระบบงาน Supervisory Control and Data Acquistion พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของระบบ SCADA และทดลองชุดคำสั่งผ่านโปรแกรมจำลองของระบบรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยทางสถาบันจะนำชุดข้อมูลเหล่านี้มีใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนด้านระบบรางของมหาวิทยาลัยต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน

More from my site