ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโนอึล โดยในวันนี้ (22 กันยายน 2563) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัด “โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ตำบลหัวทะเล” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ ทรงกล่าวชื่นชมบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสานที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต ที่ได้ร่วมสนองพระราชกรณียกิจในโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทั้งนี้ ภายในโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ตำบลหัวทะเล มีอาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประชาชนในชุมชน นำอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรินิกส์ เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ได้มีบุคลากรของ มทร.อีสาน ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการนี้อีกด้วย