วันที่ 21 กันยายน 2563 ผศ.ดร.วสันต์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน นำทีมบุคลากรสถาบัน ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทผลิตวัสดุชิ้นส่วน (Local Content) และศูนย์ซ่อมบำรุงรถขนส่งทางรางรายใหญ่ของประเทศ โดยมีคุณนพพร กรชัยวรกุล ผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพร้อมแนะนำให้ความรู้ด้านวัสดุชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้บุคลากรได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์การความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมระบบรางโดยตรง รวมถึงได้เข้าใจภาคการผลิตส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการซ่อมบำรุงซึ่งเป็นแนวทางสู่บูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอนด้านระบบรางของ มทร.อีสาน ได้เป็นอย่างดี

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน